Entreprenader

Pågående totalentreprenad i centrala Landskrona

Loda Bygg AB åtar sig allt från mindre till medelstora uppdrag inom byggnation. Vi kan ta helhetsansvar för alla delar av entreprenaden, från byggstart till färdig nybyggnad, ombyggnad eller renovering.

Loda Bygg AB har stor kunskap inom alla typer av byggarbeten och vi har all kompetens för åta oss totalentreprenader. Vi samarbetar med samtliga underentreprenörer UE för att säkerställa i kontraktet ställda krav.

Viktigast för oss är att beställaren är nöjd.

cfa6c262-10de-46ca-b34a-8697b7f882ca-original
532ddcc6-075c-49f8-838a-36a2bb2fe2ae-original
18451602_456848801325535_5511151108838945029_o11