Miljöarbete

Miljöarbetet på Loda Bygg AB innebär flera olika saker: att hantera avfall rätt, att använda miljövänligare material, integrera smarta energilösningar i våra byggnader etc.

Vi vill minska vår påverkan
All verksamhet inom byggbranschen har en miljöpåverkan. Vi på Loda Bygg AB är väl medveten att vår verksamhet påverkar miljön men har en stor ambition att minska den. Vi ser varje produkts miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv, från vaggan till graven. Vi använder det som ett verktyg för att kartlägga den potentiella miljöpåverkan i alla led i en produkts eller process liv men framförallt för att identifiera möjligheter till miljöförbättringar. Det kan handla om att välja mindre material men som fyller samma funktion eller välja material som håller längre.

Att förebygga uppkomsten av avfall är en annan del av miljöarbetet. Där har vi möjlighet att påverka till exempel genom våra upphandlingar. Vi kan påverka våra leverantörer till att ta bort onödiga förpackningar och köpa in mer miljövänligt material. Med färre artiklar i förråden blir risken att behöva kasta för gammalt material mindre.

Miljömedvetna medarbetare
Att skapa en hållbar verksamhet handlar inte bara om material och avfall. Vi försöker även hjälpa våra anställda att välja miljövänliga val som exempelvis att ta andra transportmedel än bilen till jobbet.

Miljömål
Loda Byggs AB:s miljöprogram styr vårt miljöarbete.
De fyra övergripande målen är:
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet.
2. Hälsosam miljö för alla.
3. Hållbar resursförbrukning.
4. Stark miljöprofil.

För mer information om Loda Bygg AB:s miljöarbete
kontakta vår hållbarhetsansvarig Patrik