Vilka är Loda Bygg

Loda Bygg AB drivs av Lotta och Dan Lindgren.
Dan har en gedigen bakgrund inom branschen både som platschef, projektledare och kvalitetsansvarig KA enligt PBL (30 år).

Dag Lönnroth har lång erfarenhet från husbranschen som projektledare samt som fastighetsmäklare (30 år).

Lina Mårtensson är ekonomiansvarig och med sitt stora engagemang för siffror så leder hon företaget mot nya mål och en hållbar ekonomisk utveckling.

Patrik Magnusson är i grunden miljövetare och ser till att Loda Bygg står sig starkt också i framtiden. Han drivs av sitt engagemang för en bättre värld såväl i nutid som i framtiden. En ständigt skiftande värld innebär nya utmaningar som Loda Bygg måste anpassa sig till, något som passar vår hållbarhetsansvarige perfekt.

Tillsammans kompletterar vi varandra för att uppnå utsatta mål.

I branschen är regler, normer och korrekt upprättade handlingar ett måste och det försöker vi leva upp till.

Vi har en upprättad arbetsmiljöplan som ligger som ett gjutet fundament i grunden för allt vi gör vilket i dag är ett måste. Varje projekt studeras noggrant och självklart måste rätt beslut tas därför är det extra viktigt att dokumenteringen sker löpande och med uppföljning.

Byggnation = dokumentering och uppföljning lika med att nå uppsatt mål för att få Er som nöjd beställare.